publicerad: 2021  
tippflak tipp­flaket, plural tipp­flak, bestämd plural tipp­flaken
tipp|­flak·et
substantiv
tipp`flak
last­flak (på last­bil) som med hjälp av en lyft­anordning kan lutas bak­åt el. åt sidan
belagt sedan 1942