publicerad: 2021  
tips tipset, plural tips, bestämd plural tipsen
tips·et
substantiv
1 gissning vanligen grundad på någon form av bedömning
mitt tips är att de är tvillingar
spec. (grundad) förut­sägelse
mitt tips är att Sverige går till finalen
sär­skilt i förbindelse med in­sats (ett spel där det gäller att göra) förut­sägelser om resultat av ett an­tal fotbollsmatcher
tipsvinst; måltips; stryktips
vinna på tips; få tretton rätt på tipset
äv. om mot­svarande kupong eller dylikt
lämna in tipset
belagt sedan 1894; plur. av engelska tip 'tips; vink'; till tippa 4
2 (förtrolig) upp­lysning som kan vara till direkt praktisk nytta för mot­tagaren om något faktiskt el. sanno­likt förhållande
ett tips (till någon) (om/på något/att+verb/sats)
ett tips (till någon) (om något)
ett tips (till någon) (om sats)
ett tips (till någon) (om att+verb)
ett tips (till någon) (något)
ett tips (till någon) (sats)
ett tips (till någon) (på att+verb)
ett anonymt tips; tipsen strömmade in; polisen fick värde­fulla tips från all­mänheten; hon fick tips om lägenheten av en kompis
spec. om sär­skilt praktiskt råd
julklappstips
praktiska tips; ett tips: till­sätt lite ättika till såsen
belagt sedan 1914