publicerad: 2021  
titta efter tittade tittat
titt·ar efter
verb
[ef´-] el. [ef`-]
skaffa sig kännedom (om något) genom att titta på bestämd plats eller dylikt
någon tittar efter (någonstans)
titta efter i plån­boken om du inte har biljetten
belagt sedan 1889