publicerad: 2021  
tjomme tjommen tjommar
tjomm·en
substantiv
tjomm`e
var­dagligt pojke eller man gärna med an­tydan om egendomliga el. negativa egenskaper
vad är han för en tjomme?
belagt sedan 1927; av engelska chum 'kamrat', trol. förk. av chamber fellow 'rums­kamrat'; jfr ur­sprung till kammare