publicerad: 2021  
tjuvtryck tjuv­trycket, plural tjuv­tryck, bestämd plural tjuv­trycken
tjuv|­tryck·et
substantiv
tju`vtryck
tryckning av manuskript utan till­stånd av författaren el. annan inne­havare av rättigheterna
tjuvtryck (av något)
äv. om den tryckta skriften
belagt sedan 1836