publicerad: 2021  
tjänsteställning tjänste­ställningen tjänste­ställningar
tjänste|­ställ·ning·en
substantiv
tjän`steställning
position som svarar mot viss tjänst så att det fram­går vilken av två tjänster som är högst i rang; särsk. in­om försvaret
JFR grad 2
belagt sedan 1889