publicerad: 2021  
vikt vikten vikter
vikt·en
substantiv
1 sällan plur. mått som an­ger den kraft som fordras för att bära eller lyfta ett före­mål ofta ut­tryckt i kilo el. liknande enhet; spec. om en persons vikt
viktförlust; födelsevikt; idealvikt; kroppsvikt; maximivikt; tjänstevikt
en vikt (av/på mått)
en vikt (av mått)
en vikt (mått)
gå upp i vikt; gå ner i vikt; hålla vikten; genom att göra korgarna i aluminium har man fått ner vikten väsentligt
äv. vikt­system
efter engelsk vikt
i sammansättn. äv. viktklass
död vikt 1handelvikt av slaktat djurkilo­priset för död vikt var mellan fem och sju kronor 2vikt i last och bränsle som ett far­tyg kan lastas medsamman­lagt hade far­tygen 900 000 ton död vikt
i lös vikt utan färdig förpackningom vara: i affären såldes te och kaffe i lös vikt
levande vikt vikt av levande djurdjuren slaktas när de upp­nått en levande vikt på 108 kilo
specifik vikt förhållandet mellan vikten av en viss substans och vikten av en lika stor jämförelse­substansvanligen vatten ○ äv. bildligthennes bok har hög specifik vikt och hon lyckas säga mycket på litet ut­rymme
vara värd sin vikt i guld vara synnerligen värde­fullen riktigt bra logotyp är värd sin vikt i guld
belagt sedan mitten av 1300-talet (Konung Magnus Erikssons Landslag); fornsvenska vikt, väkt 'vikt; vägning; våg'; av lågtyska wicht 'vägning; vikt'; till väga 1
2 före­mål med viss, vanligen nog­grant upp­mätt, vikt anv. för olika ända­mål, särsk. vägning men äv. tyngd­lyftning m.m.
enkilosvikt
vikterna i mora­klockan; han brukar lyfta vikter på gymmet; handels­mannen an­vände falska vikter; de placerade vikter i hörnen på duken så att den inte skulle blåsa bort
belagt sedan 1473 Skrå-Ordningar
3 sällan plur. ställning som kraftigt in­verkande faktor
vikten (av något)
att motionera är av stor vikt för väl­befinnandet; det är av yttersta vikt att saken snarast ut­reds; rektorn betonade vikten av att eleverna fick komma till tals
spec. om viss mätbar, i tal an­given grad av in­verkan statistik m.m.
i valuta­korgen fick dollarn och euron dubbel vikt
lägga/fästa vikt vid något behandla något som viktigtpartiet fäster stor vikt vid miljöfrågorna
belagt sedan 1660