publicerad: 2021  
toppkonferens topp­konferensen topp­konferenser
topp|­kon·fer·ens·en
substantiv
[tåp`-]
nu­mera mindre brukligt konferens med del­tagande av personer i högsta ställning särsk. stats- el. regerings­chefer
(på/under/vid) toppkonferensen
() toppkonferensen
(under) toppkonferensen
(vid) toppkonferensen
en toppkonferens (om något/sats)
en toppkonferens (om något)
en toppkonferens (om sats)
belagt sedan 1958