publicerad: 2021  
torg torget, plural torg, bestämd plural torgen
torg·et
substantiv
[tår´j]
större öppen plats i sam­hälle, av­sedd för (mer till­fällig) handel och ibland äv. för mötes­verksamhet m.m.
torghandel; fisktorg; grönsakstorg; salutorg
de köpte jord­gubbar på torget; demonstranterna samlades på torget
ibland om öppen plats där handels­verksamhet tidigare bedrevs sär­skilt i namn
föra något till torgs låta något komma till ut­tryck och bli känthon för gärna sina monarkistiska åsikter till torgs
på gator och torg se gata
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska torgh; trol. av fornry. torg 'marknadsplats'