publicerad: 2021  
torrboll torr­bollen torr­bollar
torr|­boll·en
substantiv
[tår`-]
var­dagligt torr och tråkig person
hennes man var en torr­boll som all­tid satt försjunken i sin tidning
belagt sedan 1948