publicerad: 2021  
1torrhosta torrhostan
torr|­host·an
substantiv
[tår`-]
hosta som inte leder till att något slem stöts upp
den ihållande torr­hostan slet på luft­rören
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska thörhosta
2torrhosta torrhostade torrhostat
verb
[tår`-]
hosta utan att stöta upp något slem
någon torrhostar
belagt sedan 1714
torrhostatorrhostande, torrhostning, 1torrhosta