publicerad: 2021  
traggla tragglade tragglat
verb
tragg`la
var­dagligt tjata
någon tragglar (något)
någon tragglar (med/om något/att+verb/sats)
någon tragglar (med något)
någon tragglar (med sats)
någon tragglar (med att+verb)
någon tragglar (om något)
någon tragglar (om sats)
någon tragglar (om att+verb)
hon tragglade sina förmaningar; han tragglade jämt om att de måste spara
äv. (mekaniskt) an­stränga sig
JFR knaggla
hon tragglade med matte­läxan; han stod fort­farande och tragglade med disken
belagt sedan 1838; sv. dial. traggla, till tragga 'gnata'
tragglatragglande, traggel