publicerad: 2021  
transmission transmissionen transmissioner
trans·miss·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(an­ordning för) över­föring av energi
transmission (av något)
spec. (an­ordning för) över­föring av energi från motor till arbets­maskin
transmissionsaxel; kugghjulstransmission; remtransmission
äv. överföring t.ex. av signal
datatransmission
belagt sedan 1875; av lat. transmiss´io 'över­sändande'; jfr ur­sprung till mission