publicerad: 2021  
trestegsraket trestegs­raketen trestegs­raketer
tre·stegs|­rak·et·en
substantiv
tre`stegsraket
rymd­raket som accelererar till sluthastigheten i tre steg
ofta bildligt om något som sker i tre steg
regeringens plan för saneringen av ekonomin inne­bar en trestegs­raket
belagt sedan 1956