publicerad: 2021  
-stavig -stavigt -staviga
-stav·ig
adjektiviskt slutled
som inne­håller stavelser till ett visst an­tal som fram­går av för­ledet
belagt sedan 1678; till stav 1