publicerad: 2021  
1trick tricket, plural trick el. tricks, bestämd plural tricken
trick·et
substantiv
listigt tillvägagångs­sätt för att komma till rätta med någon svårighet eller lösa ett problem
trickfilm; regitrick; reptrick
han försökte alla möjliga trick för att rymma; troll­karlens berömda trick; tändsticks­problemet löstes med ett enkelt trick
ofta om otillbörlig el. otillåten metod, för att vinna någon för­del
övertalningstrick
den ene brottaren an­vände fula trick som domaren inte såg
belagt sedan 1923; av engelska trick med samma betydelse; till normandiska trichier (franska tricher) 'bedra; spela falskt'
2trick tricket äv. tricken, plural trick äv. trickar, bestämd plural tricken äv. trickarna
trick·et
substantiv
hem­spelat stick ut­över de sex första i bridge och andra kort­spel
han gjorde sex trick, dvs. lill­slam
belagt sedan 1817; av samma urspr. som 1trick