publicerad: 2021  
trigga triggade triggat
verb
trigg`a
var­dagligt ofta med partikelnigång åstadkomma visst till­stånd, att någon gör något eller dylikt
någon/något triggar (igång) någon/något (att+verb)
någon triggar (igång) någon (att+verb)
någon triggar (igång) något (att+verb)
något triggar (igång) någon (att+verb)
något triggar (igång) något (att+verb)
han vill trigga människor att visa sina bästa sidor
ofta spec. om att väcka starka känslor
det fanns en kraft i filmen som triggade många
belagt sedan 1964; till engelska trig med samma betydelse
triggatriggande, triggning