publicerad: 2021  
trimeter trimetern trimetrar
tri·metr·ar
substantiv
tri`meter
ett vers­mått med sex­taktiga jambiska versrader utan rim och med svagt markerad cesur
jambisk trimeter
äv. om (del av) dikt på detta vers­mått
belagt sedan 1637; till grek. trim´etros 'som inne­håller tre takter'