SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
guttura´l adjektiv ~t guttur·alsom fram­bringas i bakre delen av mun­hålan, i svalget eller i strup­huvudet om (språk)ljud admin.JFRcohyponym1laryngal en guttural konsonantäv. all­männare om (ljud av) o­tydlig el. grötig rösten tjock guttural röstsedan 1820modern bildn. till lat. gutt´ur ’strupe; fågelkräva’