publicerad: 2021  
tryckfrihet tryck­friheten
tryck|­fri·het·en
substantiv
tryck`frihet
(lag­stadgad) rätt att fritt ut­trycka tankar och åsikter i tryckt form var­vid ofta någon annan person än skribenten hålls an­svarig för publiceringen
vår grundlags­skyddade tryck­frihet; in­skränkningarna i tryck­friheten under kriget
belagt sedan 1769