publicerad: 2021  
brott brottet, plural brott, bestämd plural brotten
brott·et
substantiv
[bråt´]
1 handling eller försummelse som är straffbelagd särsk. om handling riktad mot andras egendom el. mot person
brottsplats; brottsprevention; brottsstatistik; förmögenhetsbrott; lagbrott; sexualbrott; terrorbrott; trafikbrott; tryckfrihetsbrott; våldsbrott
ett grovt brott; ekonomiska brott; upp­klarade brott; ouppklarade brott; det perfekta brottet; begå ett brott; neka till brottet; sona sitt brott
ett brott (mot någon/något)
ett brott (mot någon)
ett brott (mot något)
brott mot staten; brott i nära relation; brott mot mänskligheten; brottet preskriberades efter tio år; hon dömdes för med­hjälp till brott
äv. försvagat handling eller under­låtenhet som strider mot viss norm
avtalsbrott; etikettsbrott; stilbrott
brott mot konventionerna; ett svårt brott mot etiketten
brottets bana se bana
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska brut, brot; besläktat med bryta
2 det att något bryts helt av el. så att spricka eller dylikt upp­står
brotthållfasthet; roderbrott; skeppsbrott
brott (på/i något)
brott (i något)
brott (något)
de har fått ett brott på vatten­ledningen
spec. på (människans) skelett
benbrott; nyckelbensbrott
äv. om ställe där något är brutet
brottyta; rälsbrott
ett brott på broms­röret
äv. bildligt
ett brott i kommunikationerna
spec. om stor förändring eller dylikt
ett brott med traditionerna
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Westmanna-Lagen
3 vanligen i sammansättn. plats för fort­löpande loss­brytning och bortforsling av sten, malm eller dylikt
JFR gruva
alunbrott; dagbrott; stenbrott
belagt sedan ca 1745
4 havs­våg som störtar samman under stor kraftutveckling; vanligen på grund av samman­stötning med grund eller dylikt
de försökte und­vika brotten över grunden
äv. om plats där detta regel­mässigt sker
de farliga brotten utan­för kusten
belagt sedan 1862