publicerad: 2021  
tråd tråden trådar
tråd·en
substantiv
tunt, ut­draget textil­material som fram­ställs genom hoptvinning av växt- eller djur­fibrer el. på syntetisk väg
JFR 1garn
trådfin; trådhärva; trådrulle; trådända; björntråd; bomullstråd; sytråd
en tunn tråd; lösa trådar; sy med nål och tråd
äv. om tunn längd av annat material, t.ex. metall vanligen i sammansättn.
trådvals; glödtråd; koppartråd; muskeltråd; nervtråd; snubbeltråd; telefontråd
äv. bildligt om abstrakta före­teelser som tänks ha ut­sträckning, samman­bindande funktion eller dylikt
trådarna som leder till­baka till hans barndom; deras öden var samman­fogade med fina trådar
spec. i ut­tryck för (upp­nående av) samman­hang, över­blick och dylikt
talaren tappade tråden; vi måste nysta upp trådarna för att få klarhet i vad som har hänt; i slutet av boken knyts alla trådar ihop
spec. äv. om tema eller dylikt
NN var inne på jämställdhets­problematiken, och jag ska ta upp den tråden
ibland än­nu mer bildligt (med liknande betydelse)
jag vill spinna vidare på den tråden
spec. äv. del av forum på inter­net där specifikt ämne diskuteras genom skriftliga in­lägg
trådstartare; diskussionstråd
han startade en ny tråd om det stundande valet
den röda tråden den genom­gående tankeni fram­ställning eller dylikt: natur­vård och praktiskt skogs­bruk har varit den röda tråden i hans arbets­liv
dra/hålla/rycka i trådarna vara den som bestämmernågra eld­själar höll i trådarna och såg till att arrangemanget blev lyckat
en fnurra på tråden se fnurra
ha någon på tråden vara i telefonförbindelse med någonHar du pratat med pappa? – Ja, jag har honom på tråden just nu!
hänga på en skör tråd vara mycket nära att förintas eller att inte förverkligasden senaste opinions­under­sökningen visar att koalitionen hänger på en skör tråd
utan en tråd på kroppen helt utan kläderhan låg och solade utan en tråd på kroppen
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska thradher; gemensamt germanskt ord, urspr. 'ngt vridet'; jfr ur­sprung till dreja, 2trä; idiomet den röda tråden efter tyska der rote Faden (början av 1800-talet), med syftning på bruket i den engelska marinen att ha en röd tråd i tåg­virket för att markera ägare