publicerad: 2021  
trädgräns träd­gränsen träd­gränser
träd|­gräns·en
substantiv
trä`dgräns
vanligen bestämd form sing. (tänkt) gränslinje i naturen ovan­för eller utan­för vilken inga träd kan växa särsk. om så­dan gränslinje mot kal­fjället resp. polar­tundran
träd­gränsen ligger ca 100 meter över skogs­gränsen
någon gång äv. gräns för före­komst av visst trädslag
granens träd­gräns
belagt sedan 1830