publicerad: 2021  
träningsarmband tränings­arm­bandet, plural tränings­arm­band, bestämd plural tränings­arm­banden
substantiv
trä`ningsarmband
arm­band som registrerar upp­gifter om an­vändarens kroppsliga aktiviteter
de allra flesta tränings­arm­band inne­håller t.ex. steg-, puls- och sömn­mätare
belagt sedan 2012