publicerad: 2021  
hets hetsen
hets·en
substantiv
1 häftig och hänsyns­lös förföljelse ofta med smädelser
hetskampanj; hetspropaganda; rashets
hets (mot någon)
hets mot folk­grupp; kvälls­tidningarnas hets mot parti­ledaren
spec. hetsjakt
hets med hundar
äv. ut­vidgat med tanke på rådande ideal i sam­hället m.m.
konsumtionshets; kroppshets; träningshets; utseendehets
belagt sedan 1865; till hetsa
2 till­stånd av intensiv, nervös brådska
ackordshets; julhets; trafikhets
stor­stadens hets; hetsen vid löpande bandet
äv. något ut­vidgat
belagt sedan 1899