publicerad: 2021  
tuberkulos tuberkulosen
tuberkul·os·en
substantiv
[-å´s]
en allvarlig och smittsam infektions­sjukdom som kan vålla skada på olika organ
hudtuberkulos; lungtuberkulos; tarmtuberkulos
sär­skilt om lung­tuberkulos
hostan och de blodiga upp­stötningarna tydde på tuberkulos
belagt sedan 1839; av franska tuberculose med samma betydelse; till tuberkel