publicerad: 2021  
tunnbindare tunn­bindaren, plural tunn­bindare, bestämd plural tunnbindarna
tunn|­bind·ar·en
substantiv
tunn`bindare
mest historiskt hant­verkare som till­verkar trä­tunnor och andra lagg­kärl
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska tunnobindare