publicerad: 2021  
bindare bindaren, plural bindare, bestämd plural bindarna
bind·ar·en
substantiv
bin`dare
1 vanligen i sammansättn. (del av) skörde­maskin som samlar ihop den slagna säden och binder den till kärvar
belagt sedan 1890
2 nästan en­bart i sammansättn. person som yrkes­mässigt binder något till större helheter
belagt sedan ca 1350 (i sammansättn. tunno-; (Konung Magnus Erikssons Stadslag)) fornsvenska bindare
3 längs­gående trä­virke med upp­gift att binda samman tak­stols­rader
belagt sedan 1839