publicerad: 2021  
turtäthet tur­tätheten
tur|­tät·het·en
substantiv
tu`rtäthet
an­tal turer per dag, vecka eller dylikt; för buss, tåg och dylikt
krav på högre tur­täthet från för­orts­resenärerna
belagt sedan 1957