publicerad: 2021  
tvekamp tve­kampen tve­kamper
tve|­kamp·en
substantiv
tve`kamp
kamp mellan två personer el. parter eller dylikt; både om fysisk och psykisk kamp
JFR duell, envig
en tvekamp (med någon) en tvekamp (mellan några)
tung­vikts­finalen blev en spännande tve­kamp
belagt sedan ca 1755