publicerad: 2021  
tvärskepp tvär­skeppet, plural tvär­skepp, bestämd plural tvär­skeppen
tvär|­skepp·et
substantiv
tvä`rskepp
del av kyrkobyggnad som går vinkel­rätt mot lång­huset och vars mittersta del sam­tidigt ut­gör lång­husets av­slutande, mot koret gränsande del
SYN. transept JFR långhus
belagt sedan 1872