publicerad: 2021  
skott skottet, plural skott, bestämd plural skotten
skott·et
substantiv
[skåt´]
1 projektil som av­fyras ur skjut­vapen
skottlossning; skottsår; kanonskott; pistolskott; varningsskott; vådaskott
ett skott (mot någon/något)
ett skott (mot någon)
ett skott (mot något)
ett skott (något)
lösa skott; skarpa skott; ett väl­riktat skott; ett dödande skott; av­lossa ett skott; skottet tog i benet; han sköt sig ett skott för pannan
äv. om av­fyrad spräng­laddning
sprängskott
ibland sär­skilt med tanke på ljudet
flera skott hördes; skotten ekade i dalen
äv. om patron eller dylikt
han laddade revolvern med sex skott
klä skott för någon/något ut­sättas för kritikofta orättvist och för någon annans räkning: hon har ofta fått klä skott för åsikter som hon aldrig fört fram
komma som ett skott se komma
komma till skott (äntligen) göra det som bör görasmycken tid kan förloras om man inte kommer till skott med diagnos och behandling
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska skut, skot; gemensamt germanskt ord; bildn. till skjuta; idiomet klä skott (1596) urspr. 'ut­härda beskjutning; ut­göra mål­tavla för'
2 boll eller puck som sänds iväg med kraft mot motståndar­lagets mål i fot­boll, hand­boll, is­hockey etc.
ett skott (mot/på något)
ett skott (mot något)
ett skott (något)
ett hårt skott; han fintade skott; mål­vakten räddade det välplacerade skottet; skottet tog i ribban
belagt sedan 1902
3 (genom till­växt ut­vecklad) stam­del eller stam­bildning som ofta bär (an­lag till) blad el. blommor
fjolårsskott; stamskott; vildskott
granens ljusgröna skott; hon tog ett skott från pelargonian och satte det i vatten
belagt sedan 1738; efter tyska Schoss med samma betydelse; samma ord som skott 1
4 skilje­vägg i far­tyg
kollisionsskott; långskeppsskott; tvärskeppsskott
i dagens kajaker finns vatten­täta skott mellan sitt­brunnar och förvarings­utrymmen
vatten­täta skott total från­varo av förbindelsert.ex. mellan olika verksamheter: förr i tiden var det ofta vatten­täta skott mellan barn- och vuxen­världen
belagt sedan 1691; trol. av lågtyska schot 'skott; vad som skjuts för'; samma ord som skott 1