publicerad: 2021  
tvätta tvättade tvättat
verb
tvätt`a
ibland med partikelnav, utan större betydelse­skillnad ren­göra med hjälp av vatten el. annan vätska och vanligen med något tvätt­medel; med av­seende på kropps­del, kläder el. andra före­mål
någon tvättar (någon/något)
någon tvättar (någon)
någon tvättar (något)
tvätta händerna och an­siktet; tvätta lakan; tvätta (av) golvet
i absolut an­vändning vanligen spec. ren­göra kläder el. andra textilier
de har tvättat och strukit hela dagen
ofta refl. ren­göra viktiga delar av sin kropp
JFR duscha
någon tvättar (av) sig
tvätta (av) sig före maten
äv. med av­seende på det som av­lägsnas genom ren­göringen vanligen med partikel, sär­skiltav, bort
någon tvättar av någon/något
någon tvättar av någon
någon tvättar av något
någon tvättar bort något
tvätta (bort) färgen från an­siktet; tvätta av sminket
äv. bildligt
han försökte tvätta bort sin image av buskis­artist
spec. granska och eliminera mindre fel från
tvätta manuskriptet före tryckningen
spec. äv. om att göra svarta pengar an­vändbara
ett land där internationella knark­handlare kan tvätta sina pengar
stå (där) med sin tvättade hals se hals
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska thvätta
tvättatvättande, tvättning, tvätt