publicerad: 2021  
tya tyade tyat
verb
ty`a
dialektalt; något ålderdomligt orka
någon tyar
jag tyar inte mer
äv. räcka till
belagt sedan 1529 (Historia Trojana); sv. dial. tya; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'dra'; jfr ur­sprung till 2tyg 1, töja
tyatyande