publicerad: 2021  
tålamodsprövande ingen böjning
tåla·mods|­pröv·ande
adjektiv
`lamodsprövande
på­frestande för tålamodet
tålamodsprövande (för någon) (att+verb)
en tålamods­prövande timme i vänt­rummet
belagt sedan 1860