publicerad: 2021  
tändare tändaren, plural tändare, bestämd plural tändarna
tänd·ar·en
substantiv
tän`dare
vanligen i sammansättn. apparat som man på ett bekvämt sätt kan åstad­komma låga eller glöd med
cigarettändare; gaständare
belagt sedan 1859