publicerad: 2021  
tänka tänkte tänkt, presens tänker
verb
tänk`a
1 ofta med prep. låta sin (omedelbara) intellektuella verksamhet vara in­riktad på visst problem, kunskaps­stoff el. förhållande
någon tänker (något/att+verb/sats)
någon tänker (något)
någon tänker (sats)
någon tänker (att+verb)
någon tänker (något/att+verb/sats)
någon tänker (något)
någon tänker (sats)
någon tänker (på att+verb)
tänk på saken till i morgon; det var svårt att tänka klart i oväsendet; som sekreterare har hon mycket att tänka på; hon tänkte så det knakade; de kom att tänka på att ...
spec. (i perfekt particip) i matematiska samman­hang
en tänkt sträcka
äv. i absolut an­vändning
han satt med huvudet mellan händerna och tänkte
ibland något försvagat med prep. beakta, ta hän­syn till
lite tystare, ni måste tänka på att klockan är mycket
ofta med bi­betydelse av av­sikt
boken var tänkt att vara ett debatt­inlägg; det var inte så det var tänkt från början; den (till)tänkte efter­trädaren; att ge upp var inte att tänka på; hon kunde inte komma – hon har väl annat att tänka på
äv. i ut­tryck för förvåning, beundran och dylikt
tänk att han sa "du" till kungen!; tänk vad mycket hon har ut­rättat!
det kan tänkas det är möjligtKommer du att åka till konferensen? – Det kan tänkas.
det tål att tänka på se tåla
inte tänka längre än näsan räcker se näsa
tänka högt se hög
tänka på refrängen se refräng
tänka utan­för boxen se box
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska þänkia; på­verkat av lågtyska denken med samma betydelse; nära besläktat med tanke, tycka
2 ha för av­sikt att handla på något sätt som fram­går av samman­hanget
SE tanke SYN. planera 1
någon tänker verb/sats
någon tänker sats
någon tänker verb
hon tänker resa i morgon
äv. med av­seende på handlande som ock­så inne­fattar andra
jag hade tänkt att vi skulle göra så här; jag tänkte att vi kunde dricka kaffe nu
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser
3 i några ut­tryck ha som sin upp­fattning
SE tanke
någon tänker något (om någon/något)
någon tänker något (om någon)
någon tänker något (om något)
spec. anse
vad ska folk tänka om oss?; vad tänker du om NN:s av­hopp?
spec. äv. tro
Det blev favoriten som vann. – Ja, jag tänkte väl det
spec. även tycka
jag tänker att bordet står bättre vid fönstret; det är bra att du kommer hit, tänker jag
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
Jag tänker, allt­så är jag till. Efter en formulering av den franske 1600-tals­filosofen René Descartes (1637)