publicerad: 2021  
1tät tätt täta
adjektiv
1 vars naturliga in­gående delar befinner sig nära var­andra vanligen om an­samling av lik­artade före­teelser
MOTSATS gles
en tät snår­skog; tät bebyggelse; snön föll tät; täta ögon­bryn; åskådarna stod i täta led; tätt befolkade om­råden (adverbial)
äv. med tanke på av­ståndet mellan bara två före­teelser (äv. bildligt) vanligen i adverbiell anv. mycket nära
huset låg tätt in­till vägen; en tätt åt­sittande bad­dräkt; han svepte filten tätare om benen; NN vann, tätt följd av de andra i loppet; sensationerna duggade tätt (adverbial)
äv. om luft och före­teelser i sam­band med den (sär­skilt med tanke på ogenomskinlighet och dylikt) kompakt
MOTSATS tunn 2 JFR 1tät 2
tät dimma; röken låg tät över staden; i det täta mörkret syntes ingen­ting
äv. bildligt om (något som präglas av) tryckande el. intensiv stämning eller dylikt
en tät tystnad; en tät match
äv. med tanke på mängden inne­håll (i förhållande till mängd text eller dylikt)
informationstät
en tät och svår­läst fram­ställning
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska thätter; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'fast; stelnad'; jfr ur­sprung till 2dikt, tajt
2 som inte släpper igenom någon nämn­värd mängd vätska eller gas genom att vara fri från sprickor el. hål el. genom att vara väl till­sluten; om en­skilt före­mål eller dylikt
täta fönster; en tät jacka; hålla tätt; flaskan var inte tät så en del saft sipprade ut
äv. om före­mål som inte släpper igenom ljus el. ljud
täta gardiner
äv. om passage eller dylikt som är till­fälligt till­täppt (och om person, med tanke på detta) var­dagligt
JFR täppt
tät näsa; hon var förkyld och tät i halsen
hålla tätt 1kunna kontrollera sin vattenkastningsjukdomen gör att han har svårt att hålla tätt 2inte av­slöja någotde lovade att hålla tätt om över­raskningen
hålla tätt (bak­åt) inte släppa in något målom mål­vakt el. lag: hemma­laget tog tidigt ledningen med 2–0 och höll sedan tätt bak­åt hela matchen
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
3 ofta före­kommande
täta av­brott; täta besök; gästerna kom i tät följd; bussarna går tätt (adverbial)
titt och/som tätt se titt
belagt sedan 1469 Heliga Mechtilds uppenbarelser
4 var­dagligt rik
hans blivande svär­föräldrar är ganska täta
belagt sedan 1845
2tät täten täter
tät·en
substantiv
vanligen bestämd form sing. främsta led i marscherande trupp eller dylikt
JFR kö 2
tätkarl
täten viker av åt höger!; fanbärarna gick i täten
äv. om (placering bland) de främsta i någon hastighets­tävling
tätklunga; tätkänning; tätplacering
ta täten; ligga i täten; på tredje varvet gick favoriten upp i täten; täten drog ifrån ytterligare
äv. bildligt
laget ligger i täten av tabellen; före­taget gick i täten när det gällde med­bestämmande
belagt sedan 1781; av franska tête 'huvud; topp; spets'; jfr ur­sprung till tête-à-tête