publicerad: 2021  
uddrim udd­rimmet, plural udd­rim, bestämd plural udd­rimmen
udd|­rimm·et
substantiv
udd`rim
allitteration
JFR slutrim
"säv, säv, susa" är ett exempel på udd­rim
belagt sedan 1894