publicerad: 2021  
underground ingen böjning, utrum
under|­ground
substantiv
[an´dergraond]
vanligen i sammansättn. el. adjektivisk an­vändning kultur­yttring som inte är offentligt god­tagen men ofta gillad av radikaler och ungdomar
undergroundfilm; undergroundmusik
en konstnär som gått från under­ground till etablissemang
belagt sedan 1965; av engelska underground med samma betydelse; till 1under 1 och engelska ground 'mark', samma ord som 2grund