publicerad: 2021  
undermänsklig under­mänskligt under­mänskliga
under|­mänsk·lig
adjektiv
un`dermänsklig
som står under mänsklig nivå t.ex. i moraliskt av­seende
sadistiska handlingar på ett under­mänskligt plan
belagt sedan 1845