publicerad: 2021  
underpris under­priset under­priser
under|­pris·et
substantiv
un`derpris
pris på viss vara som är lägre än dess möjliga försäljningsvärde
ett underpris (för/på något)
ett underpris (för något)
ett underpris (något)
lagrings­kostnaderna tvingade före­taget att sälja till under­pris
belagt sedan 1746