publicerad: 2021  
parti partiet partier
parti·et
substantiv
parti´
1 (naturligt) av­gränsad del av yta el. tre­dimensionellt före­mål (ofta kropp)
altarparti; hudparti; mellanparti; sidoparti; skogsparti; skulderparti; underparti
ett parti (av något)
de ljusare partierna av bilden; det främre partiet av kyrkan; nedre partiet av bålen
äv. om del av abstrakt före­teelse
ett spännande parti av berättelsen
spec. musik (opera)roll eller stämma
körparti; sångparti
grevens parti i Figaros bröllop
belagt sedan 1753; jfr fornsvenska parti 'an­hang; hop; folk'; av franska partie och parti med samma betydelse, till äldre franska partir 'dela'; till lat. par´s 'del'; jfr ur­sprung till part, partisk, partitur
2 (större) mängd av viss vara
ett parti (något) ett parti (med något)
ett parti kaffe; affären har just fått in ett stort parti skjortor
i parti och minut 1genom gross­handel och detalj­handelde handlar i parti och minut 2i stor, osorterad mängdunder en period till­sattes och av­gick chefer i parti och minut
belagt sedan 1681
3 (större) samman­slutning som före­träder och arbetar för en viss upp­sättning politiska åsikter
partikongress; partiledare; allianspartier; oppositionsparti; riksdagsparti
ett politiskt parti; ett borgerligt parti; ett socialistiskt parti; gå in i ett parti; gå ut ur ett parti
hon har lämnat partiet; partiet gick fram­åt vid valet; de fyra borgerliga partierna in­gick i en allians
ibland med sär­skilt hän­syftning på helt dominerande el. stats­bärande samman­slutning av detta slag, sär­skilt kommunistparti
han gick in i partiet för att göra karriär; i de öst­europeiska kommunist­länderna var partiet viktigare än regeringen
ur­sprungligen om mer informell samman­slutning med in­riktning på att stödja vissa intressen eller dylikt
hovparti
ta parti för någon/något eller ta någons/någots parti stödja någon/någotlandets mass­medier har an­klagats för att ta parti för rebellerna
belagt sedan 1771
4 av­slutad om­gång eller match i vissa spel (sällan dock eg. sporter)
pokerparti; remiparti; schackparti
ett parti (något) (med/mot någon)
ett parti (något) (med någon)
ett parti (något) (mot någon)
ett parti (något) (mellan några)
ett parti schack; ett parti bridge; ett parti biljard
belagt sedan 1789
5 vanligen i sammansättn. utfärd ibland i bestämt syfte
jaktparti; slädparti
äv. med tanke på del­tagarna
belagt sedan 1678
6 något ålderdomligt i vissa ut­tryck person att gifta sig med ofta med tanke på veder­börandes ekonomiska ställning
hon är ett gott parti
äv. något ålderdomligt äktenskap
han gjorde ett gott parti när han gifte sig med fabrikörens dotter
belagt sedan 1703