publicerad: 2021  
underskön under­skönt under­sköna
under|­skön
adjektiv
un`derskön
underbart vacker
underskön (att+verb)
en under­skön kvinna; en under­skön ut­sikt
belagt sedan 1615