publicerad: 2021  
underteckna undertecknade undertecknat
verb
un`derteckna
skriva sin namn­teckning under text i dokument eller dylikt; vanligen för att formellt ställa sig bak­om texten
JFR signera
någon undertecknar något
under­teckna kontraktet; under­teckna en försäkran
äv. något ut­vidgat
brevet var under­tecknat "En vän"
under­teckna in blanko se in blanco
belagt sedan 1632
undertecknaundertecknande, underteckning