publicerad: 2021  
ung ungt unga, komparativ yngre, superlativ yngst
adjektiv
som har levt en för­hållandevis kort tid särsk. om människa men äv. om (högre) djur etc., växt; vanligen inte om något levande i sitt allra tidigaste stadium
MOTSATS gammal 1
ungbjörk; ungdom; unghäst; purung
hon är inte längre en liten flicka utan en ung kvinna; han är för ung för att köra bil; några unga frukt­träd
ibland äv. om mot­svarande tids­period
han blev chef redan i unga år
ofta med ton­vikt på utvecklingsmöjligheter
en ung, lovande spelare; vi söker en ung, energisk med­arbetare; hon var ung och hade aptit på livet
ibland med ton­vikt på inre egenskaper
han är 80 år men ung till sinnes; barn­barnen gör henne ung på nytt
äv. om icke-levande före­teelse som existerat för­hållandevis kort tid
en ung nation; när seklet var ungt
spec. om grupp, rörelse eller dylikt som vill stå för något nytt
unghöger
en grupp författare som kallade sig Det unga Sverige
ofta substantiverat
även de unga förstår att man måste pensions­spara
i komparativ äv. för att skilja två personer med samma namn, t.ex. fader från son ofta i förkortningend.y.
Sten Sture den yngre
de unga tu se tu
belagt sedan 1000-talet (runsten, Blacksta, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runform ukr, fornsvenska unger; gemensamt germanskt ord, med mot­svarighet i bl.a. lat. juven´cus 'yngling; ung­häst'; jfr ur­sprung till jungfru