publicerad: 2021  
ungdomsväljare ungdoms­väljaren, plural ungdoms­väljare, bestämd plural ungdomsväljarna
ung·doms|­välj·ar·en
substantiv
ung`domsväljare
ung väljare ofta om person som just upp­nått rösträttsålder
partiet fick många röster från ungdoms­väljarna
belagt sedan 1976