publicerad: 2021  
1uniform uniformen uniformer
uni·form·en
substantiv
[-får´m]
upp­sättning kläder som har ett i detalj reglerat ut­seende och som bärs för att visa till­hörighet till och ställning in­om viss organisation särsk. för militärt och liknande bruk men äv. all­männare
uniformsmössa; fältuniform; permissionsuniform; polisuniform
reglements­enlig uniform; en stilig mörk­blå uniform; bära uniform; en medaljprydd veteran i full uniform; förbudet mot politiska uniformer
belagt sedan ca 1740; av franska uniforme med samma betydelse; till 2uniform!!
2uniform uniformt uniforma
uni·form
adjektiv
[-får´m]
lik­riktad
den tidvis uniforma politiska diskussionen i Sverige
belagt sedan 1702; av lat. unifo´rmis med samma betydelse; till uni- och 1form