SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
göra a´v verb gjorde gjort, pres. gör gjor·de1(till­fälligt) placera särsk. för att befrias från ngt Nollvar ska jag göra av paraplyet?ibl. med bi­betydelse av att förlägga, slarva bort e.d.var har jag gjort av mina glas­ögon?göra av ngt ngnstanssedan 15332förbruka ofta på slösaktigt sätt Nollhan gjorde av med tusen­tals kronor på krog­besökgöra av med ngtgöra av med sigbegå själv­mordnog hade hon varit tyst och grubblande den sista tiden men att hon skulle göra av med sig var svårt att begripa sedan 1616