publicerad: 2021  
uppehållstillstånd uppehålls­tillståndet, plural uppehålls­tillstånd, bestämd plural uppehålls­tillstånden
uppe·hålls|­till·stånd·et
substantiv
upp`ehållstillstånd
till­stånd för ut­länning att vistas i visst land
JFR asyl
hon an­sökte om förlängning av uppehålls­tillståndet
belagt sedan 1924